GRUPA SPONSORÓW 12 KROKÓW W 12 MIESIĘCY


Idea grupy

Sponsorowanie /pomaganie/ to jeden z filarów trzeźwienia w wspólnotach opartych o filozofię 12 Kroków i fundamentalny, oprócz udziału w mityngach, model działań w tym obszarze.

Grupa Sponsorów 12 Kroków w 12 Miesięcy /G1212/ to zespołowa forma sponsorowania w realizacji 12 Kroków.

Trwa 12 miesięcy, od stycznia do grudnia, spotkania 1 raz w tygodniu 2 godziny.

Sponsor określa zasady spotkań i wykonywania zadań.

G1212 nie jest grupą AA, ani żadną pokrewną, nie są to warsztaty kroków, ani zajęcia terapeutyczne.

Celem Grupy jest przygotowanie uczestników do bycia sponsorami.

Absolwenci G1212 zapraszani są w następnym roku do uczestnictwa w zajęciach jako sponsorzy.

Kontakt

adres email katowice1212@gmail.com
spotkania G1212: Katowice, ul. Dudy Gracza 6, piątek 16.00
lub
Lędziny, ul. Lewandowskiej 42b, poniedziałek 16:00

Warunki uczestnictwa

Niezbędnymi warunkami współuczestnictwa są:

  • udział w spotkaniach G1212,
  • uczestnictwo we wspólnocie opartej o filozofię 12 Kroków i obecność na mityngu wspólnotowym przynajmniej 1 raz w tygodniu,
  • nie używanie substancji psychoaktywnych oraz powstrzymywanie się od zachowań związanych ze swoim uzależnieniem,
  • utrzymywanie kontaktów ze sponsorem /min. 1 x w tygodniu/
  • w czasie udziału w zajęciach grupy kontakt z innymi uczestnikami poza G1212, możliwy jest jedynie w celach związanych z trzeźwieniem /nie tworzymy par ani podgrup prywatno-towarzyskich/
  • wykonywanie zadań poleconych przez sponsorów,
  • Deklaracja Uczestnictwa na piśmie, w formie „kontraktu”.

Pełna treść Zasad Organizacji G1212 dostępna na Forum.

Warunki korzystania z Forum

  • z możliwości umieszczania postów na Forum mogą korzystać tylko osoby, które uczestniczą obecnie lub uczestniczyły w latach ubiegłych w spotkaniach Grupy sponsorów i ukończyły pracę z programem G1212,
  • każda rejestrująca się osoba musi otrzymać potwierdzenie od prowadzącego G1212,
  • po dokonaniu rejestracji Administrator aktywuje konto i od tej chwili dostępne jest logowanie i wstawianie postów